ရန္ကုန္သား


နာဂစ္အလြန္ ျမန္မာပန္းပုအေရာင္းပဲြေတာ္ က်င္းပမည္
February 18, 2009, 9:16 pm
Filed under: ရန္ကုန္သတင္း | Tags:

ရန္ကုန္၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္ရွိ ဆရာစံ ပလာဇာတြင္ နာဂစ္လြန္ ပန္းပု အေရာင္းပဲြေတာ္ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

(၂ဝဝ၈) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂)ရက္ႏွင့္ (၃)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ သက္တမ္း (၁ဝဝ)ေက်ာ္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း လဲၿပိဳခဲ့ရာ အဆုိပါ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ ထင္းေလာင္စာ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းထက္ အဆုိပါ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ပါက တန္ဖုိး ျမင့္တက္ေစၿပီး လူသားမ်ား ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားဖြယ္ တန္ဖုိးထားစရာ ပန္းပုလက္ရာမ်ား အျဖစ္ ထုဆစ္ျခင္းက ပုိမုိ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆကာ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ားလည္း ဝင္ေငြ ရရွိေစ၊ ျမန္မာပန္းပု ပညာမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝင္ေငြမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ နာဂစ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾက ေသာ္ျငားလည္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ အ႐ႈံးမေပးသည့္ ျမန္မာ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ ျပသႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ ျပပဲြကုိ သမဝါယမ အသင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ လက္မႈ အႏုပညာပစၥည္း အမယ္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ရွာေဖြ တင္ပုိ႔ရန္၊ နာဂစ္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းႏွင့္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္၊ ပင္ပ်ဳိပင္အုိတုိ႔ ၿပိဳလဲခဲ့ရမႈ အေပၚ မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ တန္ျပန္၍ သမဝါယမ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အားမာန္ကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ဇာတိမာန္ကုိ ျပသရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သည့္အတြက္ ၿပိဳလဲသြားေသာ သစ္ပင္မ်ား၊ သစ္ျမစ္သစ္စုံမ်ားကုိ (၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္၊ ေမလပုိင္းက စတင္ ထုလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုလုပ္သည့္ သစ္အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ကုကၠိဳသားမ်ား ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ပန္းပုပညာရွင္မ်ား၊ ပဲခူးတုိင္း အတြင္းရွိ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပန္းပုပညာရွင္မ်ား၊ ဒါးပိန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း (၃ဝဝ)ေက်ာ္ျဖင့္ ထုလုပ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ အေရာင္းပဲြေတာ္ ကာလတြင္ ပန္းပု ထုလုပ္မႈ ပညာကုိ ပန္းပု ဝါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ လက္ေတြ႕ မ်က္ျမင္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ အေရာင္းပဲြေတာ္ႏွင့္ အတူ ပန္းပုထု ၿပိဳင္ပဲြကုိပါ က်င္းပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ၿပိဳင္ပဲြကုိ ပညာရွင္ အဆင့္ႏွင့္ ဝါသနာရွင္ အဆင့္ဟု ခဲြျခား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ကုိလည္း အဆင့္အလုိက္ ထုိက္တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Advertisements


ေက်းဇူးျပဳျပီး ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ (အျမန္ဆံုးလက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါ အေရးၾကီးသည္)
February 16, 2009, 8:08 pm
Filed under: ရန္ကုန္သတင္း

သတိမမူဂူမျမင္
>
>
> စကားဦး – ယၡဳပို႔စ္ မွ်ေဝတင္ျပရျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားၾကီးျပင္းၾကေသာ ျမန္မာ(ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြး)လူမ်ိဳးမ်ား၏Human Rights ကို ရည္စူးပါသည္။ က်ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္ ဘာသာေရးသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ယံုၾကည္ရာ၊ မ်ိဳးစဥ္ဆက္ကိုးကြယ္ရာ၊ နီးစပ္ၾကီးျပင္းရာ တို႔နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ဘာသာသည္ အေကာင္းဆံုးဟု အျငင္းမပြါးလိုပါ၊ လူသားတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ ကိုးကြယ္နိုင္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ European နိုင္ငံမ်ားနွင့္ Human Rights ကို တန္ဖိုးထားက်င့္သံုးေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ Freedom of conscience -လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ ကိုးကြယ္နိုင္ျခင္း ကို လူသားတိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈအျဖစ္ တန္ဖိုးထား ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ထိုဥပေဒ တစ္ရပ္တည္းနွင့္ပင္ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္နိုင္ငံမွ လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြးအား ၎တို႔၏ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလံုခြင့္မ်ားေပး၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္မွာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပါသည္။
>
> စစ္အစိုးရလက္ေအာက္မွအႏွိပ္စက္ခံျမန္မာလူမ်ိဳးဘဝ
>
>
> ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးျပႆနာျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္၊
>
> ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားမွာ ထိပ္တန္းသတင္း အျဖစ္လူေတြစိတ္၀င္စားလာတဲ့ အခ်ိန္၊
>
> အစၥလာမ္ဘာသာ၊ က်မ္းဂန္ ႏွင့္ ၎တို႕၏တမန္ေတာ္မ်ား အားေစာ္ကားထားေသာ အီးေမးမ်ား online တြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႈပ္ရွားလာတဲ့ အခ်ိန္၊
>
> ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို အေျခခံျပီး အစိုးရ ဘေလာက္ဟု ယူစရေသာ ဘေလာက္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးမွစျပီး အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရး အထိေရးသားလာျခင္း၊
>
> အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား အထင္အျမင္လႊဲမွားေစေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပလာျခင္း၊
>
> ဤသည္တို ့သည္အားလံုးတိုက္ဆိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာတာလား?
>
> သို႔တည္းမဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ခ်ိန္ကိုက္ျပီးလုပ္ေဆာင္ေနတာလား?
>
> ဒီျပႆနာမျဖစ္ခင္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္ တို႕ ေရပိုင္နက္ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့တာ အခုထိမေျပလည္ေသးပါ။
>
> ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား လည္း အျခားေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္လက္တြဲျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပါ၀င္ခဲ့မႈအား စိုးရိမ္လ်က္ရွိေသာ နအဖအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေသြးခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ plan မ်ားႏွင့္ အစဥ္ၾကိဳးပမ္း ေနခ်ိန္တို႔တြင္ ေနာက္ဆံုး သတင္းရရွိခ်က္အရ နအဖ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းတခု ဖန္တီးရန္ရိွေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။
>
> အစၥလာမ္ဘာသာ၊ က်မ္းဂန္ ႏွင့္ ၎တို႕၏တမန္ေတာ္မ်ား ကိုေစာ္ကားထားေသာ အီးေမးမ်ား၊ ထိုေစာ္ကားသူ၏ ေနာက္ထပ္အီးေမးတေစာင္္ တို႔အျပင္ အစၥလာမ္ဆန္ ့က်င္ေရးေဖာ္ျပလာေသာ စစ္အစိုး ရ လိုလားသည့္ ဘေလာက္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေအာက္ပါ link မ်ားတြင္ ၾကည့္နိုင္ပါသည္
>
> padaukmyay.blog (ပိေတာက္ေျမသည္ ေန႔စဥ္ နံနက္ပိုင္းမ်ားမွစတင္က အသံလႊင့္ေနေသာ အသံလႊင္ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။)
> kyeesaytaman.blog
> kyeesaytaman.blog
> kyeesaytaman.blog
> ywetwar.blog (သူကေတာ့ ဘာသာေ႐းေဆြးေနြးတဲ့ forum ေတြမွာ အစၥလာမ္အေၾကာင္းေဝဖန္ေရးသားၿပီး အစၥလာမ္ blog အေတာ္္မ်ားမ်ားမွာ သူ့့ ့ blog address ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ သူသည္ ႐ုရွႏိုင္ငံတြင္ပညာသင္ယူေနေသာ ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ )
>
> (ျမန္မာျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ခရစ္ယာန္ မြတ္စလင္တုိ႔ဆုိသည္မွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ပတ္ၿပီး အမ်ိဳး ေတာ္ေနၾကတာေတြရွိပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြဟာ ေရွးျမန္မာဘုရင္ေတြလက္ထက္ ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ ေနထုိင္လာခဲ့သည္၊ ဘုရင္ေတြဆီမွာ အမွဳေတာ္ထမ္းခဲ့တာေတြ သမိုင္းမွာရွိပါတယ္၊ ဦးကုလား မဟာရာဇ၀င္တုိ႔၊ မွန္နန္းရာဇ၀င္တုိ႔မွာပါတယ္၊ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္၀င္တုံးကလည္း ဘုရင့္တပ္ကမြတ္စလင္ေတြ ခုခံကာကြယ္ခဲ့ ၾကတယ္လုိ့ဖတ္ဖူးပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာလည္း မြတ္စလင္ေတြပါၾကတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနဖုိ႔ စည္း ရုံးရမဲ့အစား သတ္ျဖတ္ဖုိ႔မီးေမြးတာ မေကာင္းပါေႀကာင္း…..)
>
> ၎စစ္အစိုးရ၏ အာဏာတည္တန္႕ေရး၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ စစ္အစိုး မ်က္ႏွာပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားေမ့ေျပာက္သြားေစရန္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ တစ္ေျမထည္းေမြး ျမန္မာျပည္သူအခ်င္းခ်င္းကိုေသြးခြဲရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတိုင္း၊ ဘာသာတိုင္းသတိႏွင့္ေနၾကပါရန္…။
>
> ျမန္မာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား ကိုယ့္ေသြး၊ ကိုယ့္အသက္၊ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ အိုးအိမ္မ်ားမဆုံး႐ႈံးၾကေအာင္ စစ္အစိုးရ၏ ပရိယာယ္မွမျငိတြယ္ေစရန္ွေဝးေဝးေရွာင္ၾကပါ။
>
> ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား (ၾကက္အခ်င္းခ်င္းအိုးမဲသုတ္ျပီခြတ္ခို္င္ေနသလို)စစ္အစိုးရ၏အကြက္ထဲသို့မ၀င္မိေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္ ဒီစာေလးကိုသူငယ္ခ်င္းမ်ားထံအျမန္ဆံုး ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါသည္———-
> ယခုေနာက္ဆံုးသတင္းရရွိသည္မွာ ၄င္းတို႔သည္ ယခု အကယ္ဒမီေပးပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါလူမ်ိဳးေရးအဓိကရုန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကမည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ၄င္းတို႔အလိုက် ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကို အဓြန္႔ရွည္ေစရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး သတိရွိၾကပါ။ ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အျမဲစည္းလံုးမည္ ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ျပည္သူမ်ားအားလံုး လက္ကိုင္ထားၿပီး တရုတ္အားကိုး ပုစိန္ရိုးျဖစ္ေနေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္အစိုးရကို ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ၾကပါ။ (ျမန္မာတရုတ္မ်ားကုိ မဆိုလိုပါ)
>
> တို႔ ဗုဒၶဟာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုသာ ျပသခဲ့တယ္။ အစြန္းမေရာက္ေစဖို႔ ဆံုးမခဲ့တယ္။ အားလံုးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနရမယ္။ ဘာသာတရားေတြဟာ တကယ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးမွာ ေပ်ာ္စရာေတြရွိေနတာ။ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို သင္တို႔ရဲ႕ အတၱေတြနဲ႔ အေရာင္မဆိုးၾကပါနဲ႔။ ဘာသာတရားေတြကို ေစာ္ကားတဲ့သူဟာ လူလို႔ေတာင္ မသတ္မွတ္သင့္ဘူး။ ဒီလိုကိစၥေတြကို အမ်ားပိုင္းလုပ္ၾကတာလဲ တို႔ထဲက လူနည္းစုေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျမန္မာဆိုရင္ သိပ္ကိုရွက္ဖို႔ေကာင္းရတယ္။
>


http://www.shwethirikhit.com
http://www.myspace.com/shwethirikhit