ရန္ကုန္သား


နာဂစ္အလြန္ ျမန္မာပန္းပုအေရာင္းပဲြေတာ္ က်င္းပမည္
February 18, 2009, 9:16 pm
Filed under: ရန္ကုန္သတင္း | Tags:

ရန္ကုန္၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္ရွိ ဆရာစံ ပလာဇာတြင္ နာဂစ္လြန္ ပန္းပု အေရာင္းပဲြေတာ္ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

(၂ဝဝ၈) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂)ရက္ႏွင့္ (၃)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ သက္တမ္း (၁ဝဝ)ေက်ာ္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း လဲၿပိဳခဲ့ရာ အဆုိပါ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ ထင္းေလာင္စာ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းထက္ အဆုိပါ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ပါက တန္ဖုိး ျမင့္တက္ေစၿပီး လူသားမ်ား ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားဖြယ္ တန္ဖုိးထားစရာ ပန္းပုလက္ရာမ်ား အျဖစ္ ထုဆစ္ျခင္းက ပုိမုိ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆကာ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ားလည္း ဝင္ေငြ ရရွိေစ၊ ျမန္မာပန္းပု ပညာမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝင္ေငြမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ နာဂစ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾက ေသာ္ျငားလည္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ အ႐ႈံးမေပးသည့္ ျမန္မာ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ ျပသႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ ျပပဲြကုိ သမဝါယမ အသင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ လက္မႈ အႏုပညာပစၥည္း အမယ္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ရွာေဖြ တင္ပုိ႔ရန္၊ နာဂစ္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းႏွင့္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္၊ ပင္ပ်ဳိပင္အုိတုိ႔ ၿပိဳလဲခဲ့ရမႈ အေပၚ မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ တန္ျပန္၍ သမဝါယမ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အားမာန္ကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ဇာတိမာန္ကုိ ျပသရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သည့္အတြက္ ၿပိဳလဲသြားေသာ သစ္ပင္မ်ား၊ သစ္ျမစ္သစ္စုံမ်ားကုိ (၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္၊ ေမလပုိင္းက စတင္ ထုလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုလုပ္သည့္ သစ္အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ကုကၠိဳသားမ်ား ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ပန္းပုပညာရွင္မ်ား၊ ပဲခူးတုိင္း အတြင္းရွိ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပန္းပုပညာရွင္မ်ား၊ ဒါးပိန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း (၃ဝဝ)ေက်ာ္ျဖင့္ ထုလုပ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ အေရာင္းပဲြေတာ္ ကာလတြင္ ပန္းပု ထုလုပ္မႈ ပညာကုိ ပန္းပု ဝါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ လက္ေတြ႕ မ်က္ျမင္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ အေရာင္းပဲြေတာ္ႏွင့္ အတူ ပန္းပုထု ၿပိဳင္ပဲြကုိပါ က်င္းပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ၿပိဳင္ပဲြကုိ ပညာရွင္ အဆင့္ႏွင့္ ဝါသနာရွင္ အဆင့္ဟု ခဲြျခား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ကုိလည္း အဆင့္အလုိက္ ထုိက္တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: