ရန္ကုန္သား


နာဂစ္အလြန္ ျမန္မာပန္းပုအေရာင္းပဲြေတာ္ က်င္းပမည္
February 18, 2009, 9:16 pm
Filed under: ရန္ကုန္သတင္း | Tags:

ရန္ကုန္၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္ရွိ ဆရာစံ ပလာဇာတြင္ နာဂစ္လြန္ ပန္းပု အေရာင္းပဲြေတာ္ တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

(၂ဝဝ၈) ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂)ရက္ႏွင့္ (၃)ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ သက္တမ္း (၁ဝဝ)ေက်ာ္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း လဲၿပိဳခဲ့ရာ အဆုိပါ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ ထင္းေလာင္စာ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းထက္ အဆုိပါ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကုိ အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်ပါက တန္ဖုိး ျမင့္တက္ေစၿပီး လူသားမ်ား ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြားဖြယ္ တန္ဖုိးထားစရာ ပန္းပုလက္ရာမ်ား အျဖစ္ ထုဆစ္ျခင္းက ပုိမုိ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆကာ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ားလည္း ဝင္ေငြ ရရွိေစ၊ ျမန္မာပန္းပု ပညာမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝင္ေငြမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ နာဂစ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾက ေသာ္ျငားလည္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ အ႐ႈံးမေပးသည့္ ျမန္မာ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ ျပသႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ ျပပဲြကုိ သမဝါယမ အသင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ လက္မႈ အႏုပညာပစၥည္း အမယ္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ရွာေဖြ တင္ပုိ႔ရန္၊ နာဂစ္ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းႏွင့္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္၊ ပင္ပ်ဳိပင္အုိတုိ႔ ၿပိဳလဲခဲ့ရမႈ အေပၚ မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ တန္ျပန္၍ သမဝါယမ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အားမာန္ကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ဇာတိမာန္ကုိ ျပသရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။ သည့္အတြက္ ၿပိဳလဲသြားေသာ သစ္ပင္မ်ား၊ သစ္ျမစ္သစ္စုံမ်ားကုိ (၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္၊ ေမလပုိင္းက စတင္ ထုလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုလုပ္သည့္ သစ္အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ကုကၠိဳသားမ်ား ျဖစ္၍ ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ပန္းပုပညာရွင္မ်ား၊ ပဲခူးတုိင္း အတြင္းရွိ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပန္းပုပညာရွင္မ်ား၊ ဒါးပိန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းပု ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း (၃ဝဝ)ေက်ာ္ျဖင့္ ထုလုပ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ အေရာင္းပဲြေတာ္ ကာလတြင္ ပန္းပု ထုလုပ္မႈ ပညာကုိ ပန္းပု ဝါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ လက္ေတြ႕ မ်က္ျမင္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ အေရာင္းပဲြေတာ္ႏွင့္ အတူ ပန္းပုထု ၿပိဳင္ပဲြကုိပါ က်င္းပသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ၿပိဳင္ပဲြကုိ ပညာရွင္ အဆင့္ႏွင့္ ဝါသနာရွင္ အဆင့္ဟု ခဲြျခား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ကုိလည္း အဆင့္အလုိက္ ထုိက္တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Advertisements


ေက်းဇူးျပဳျပီး ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ (အျမန္ဆံုးလက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါ အေရးၾကီးသည္)
February 16, 2009, 8:08 pm
Filed under: ရန္ကုန္သတင္း

သတိမမူဂူမျမင္
>
>
> စကားဦး – ယၡဳပို႔စ္ မွ်ေဝတင္ျပရျခင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားၾကီးျပင္းၾကေသာ ျမန္မာ(ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြး)လူမ်ိဳးမ်ား၏Human Rights ကို ရည္စူးပါသည္။ က်ေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္ ဘာသာေရးသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ယံုၾကည္ရာ၊ မ်ိဳးစဥ္ဆက္ကိုးကြယ္ရာ၊ နီးစပ္ၾကီးျပင္းရာ တို႔နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ဘာသာသည္ အေကာင္းဆံုးဟု အျငင္းမပြါးလိုပါ၊ လူသားတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ ကိုးကြယ္နိုင္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ European နိုင္ငံမ်ားနွင့္ Human Rights ကို တန္ဖိုးထားက်င့္သံုးေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ Freedom of conscience -လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ ကိုးကြယ္နိုင္ျခင္း ကို လူသားတိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈအျဖစ္ တန္ဖိုးထား ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ထိုဥပေဒ တစ္ရပ္တည္းနွင့္ပင္ ကမာၻေပၚရွိ မည္သည့္နိုင္ငံမွ လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြးအား ၎တို႔၏ နိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလံုခြင့္မ်ားေပး၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္မွာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ပါသည္။
>
> စစ္အစိုးရလက္ေအာက္မွအႏွိပ္စက္ခံျမန္မာလူမ်ိဳးဘဝ
>
>
> ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးျပႆနာျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္၊
>
> ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားမွာ ထိပ္တန္းသတင္း အျဖစ္လူေတြစိတ္၀င္စားလာတဲ့ အခ်ိန္၊
>
> အစၥလာမ္ဘာသာ၊ က်မ္းဂန္ ႏွင့္ ၎တို႕၏တမန္ေတာ္မ်ား အားေစာ္ကားထားေသာ အီးေမးမ်ား online တြင္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လႈပ္ရွားလာတဲ့ အခ်ိန္၊
>
> ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို အေျခခံျပီး အစိုးရ ဘေလာက္ဟု ယူစရေသာ ဘေလာက္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးမွစျပီး အစၥလာမ္ဆန္႕က်င္ေရး အထိေရးသားလာျခင္း၊
>
> အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား အထင္အျမင္လႊဲမွားေစေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပလာျခင္း၊
>
> ဤသည္တို ့သည္အားလံုးတိုက္ဆိုင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာတာလား?
>
> သို႔တည္းမဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ခ်ိန္ကိုက္ျပီးလုပ္ေဆာင္ေနတာလား?
>
> ဒီျပႆနာမျဖစ္ခင္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္ တို႕ ေရပိုင္နက္ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့တာ အခုထိမေျပလည္ေသးပါ။
>
> ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ား လည္း အျခားေသာ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္လက္တြဲျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပါ၀င္ခဲ့မႈအား စိုးရိမ္လ်က္ရွိေသာ နအဖအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေသြးခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ plan မ်ားႏွင့္ အစဥ္ၾကိဳးပမ္း ေနခ်ိန္တို႔တြင္ ေနာက္ဆံုး သတင္းရရွိခ်က္အရ နအဖ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းတခု ဖန္တီးရန္ရိွေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။
>
> အစၥလာမ္ဘာသာ၊ က်မ္းဂန္ ႏွင့္ ၎တို႕၏တမန္ေတာ္မ်ား ကိုေစာ္ကားထားေသာ အီးေမးမ်ား၊ ထိုေစာ္ကားသူ၏ ေနာက္ထပ္အီးေမးတေစာင္္ တို႔အျပင္ အစၥလာမ္ဆန္ ့က်င္ေရးေဖာ္ျပလာေသာ စစ္အစိုး ရ လိုလားသည့္ ဘေလာက္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေအာက္ပါ link မ်ားတြင္ ၾကည့္နိုင္ပါသည္
>
> padaukmyay.blog (ပိေတာက္ေျမသည္ ေန႔စဥ္ နံနက္ပိုင္းမ်ားမွစတင္က အသံလႊင့္ေနေသာ အသံလႊင္ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။)
> kyeesaytaman.blog
> kyeesaytaman.blog
> kyeesaytaman.blog
> ywetwar.blog (သူကေတာ့ ဘာသာေ႐းေဆြးေနြးတဲ့ forum ေတြမွာ အစၥလာမ္အေၾကာင္းေဝဖန္ေရးသားၿပီး အစၥလာမ္ blog အေတာ္္မ်ားမ်ားမွာ သူ့့ ့ blog address ေပးထားခဲ့ပါတယ္။ သူသည္ ႐ုရွႏိုင္ငံတြင္ပညာသင္ယူေနေသာ ျမန္မာ့စစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ )
>
> (ျမန္မာျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ခရစ္ယာန္ မြတ္စလင္တုိ႔ဆုိသည္မွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား ပတ္ၿပီး အမ်ိဳး ေတာ္ေနၾကတာေတြရွိပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြဟာ ေရွးျမန္မာဘုရင္ေတြလက္ထက္ ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ ေနထုိင္လာခဲ့သည္၊ ဘုရင္ေတြဆီမွာ အမွဳေတာ္ထမ္းခဲ့တာေတြ သမိုင္းမွာရွိပါတယ္၊ ဦးကုလား မဟာရာဇ၀င္တုိ႔၊ မွန္နန္းရာဇ၀င္တုိ႔မွာပါတယ္၊ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္၀င္တုံးကလည္း ဘုရင့္တပ္ကမြတ္စလင္ေတြ ခုခံကာကြယ္ခဲ့ ၾကတယ္လုိ့ဖတ္ဖူးပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာလည္း မြတ္စလင္ေတြပါၾကတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနဖုိ႔ စည္း ရုံးရမဲ့အစား သတ္ျဖတ္ဖုိ႔မီးေမြးတာ မေကာင္းပါေႀကာင္း…..)
>
> ၎စစ္အစိုးရ၏ အာဏာတည္တန္႕ေရး၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ စစ္အစိုး မ်က္ႏွာပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားေမ့ေျပာက္သြားေစရန္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ တစ္ေျမထည္းေမြး ျမန္မာျပည္သူအခ်င္းခ်င္းကိုေသြးခြဲရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတိုင္း၊ ဘာသာတိုင္းသတိႏွင့္ေနၾကပါရန္…။
>
> ျမန္မာညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား ကိုယ့္ေသြး၊ ကိုယ့္အသက္၊ ကိုယ့္မိသားစုႏွင့္ အိုးအိမ္မ်ားမဆုံး႐ႈံးၾကေအာင္ စစ္အစိုးရ၏ ပရိယာယ္မွမျငိတြယ္ေစရန္ွေဝးေဝးေရွာင္ၾကပါ။
>
> ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား (ၾကက္အခ်င္းခ်င္းအိုးမဲသုတ္ျပီခြတ္ခို္င္ေနသလို)စစ္အစိုးရ၏အကြက္ထဲသို့မ၀င္မိေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္ ဒီစာေလးကိုသူငယ္ခ်င္းမ်ားထံအျမန္ဆံုး ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစလိုပါသည္———-
> ယခုေနာက္ဆံုးသတင္းရရွိသည္မွာ ၄င္းတို႔သည္ ယခု အကယ္ဒမီေပးပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါလူမ်ိဳးေရးအဓိကရုန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကမည္။ ၿပီးေနာက္တြင္ ၄င္းတို႔အလိုက် ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကို အဓြန္႔ရွည္ေစရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး သတိရွိၾကပါ။ ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အျမဲစည္းလံုးမည္ ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ျပည္သူမ်ားအားလံုး လက္ကိုင္ထားၿပီး တရုတ္အားကိုး ပုစိန္ရိုးျဖစ္ေနေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္အစိုးရကို ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ၾကပါ။ (ျမန္မာတရုတ္မ်ားကုိ မဆိုလိုပါ)
>
> တို႔ ဗုဒၶဟာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုသာ ျပသခဲ့တယ္။ အစြန္းမေရာက္ေစဖို႔ ဆံုးမခဲ့တယ္။ အားလံုးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနရမယ္။ ဘာသာတရားေတြဟာ တကယ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးမွာ ေပ်ာ္စရာေတြရွိေနတာ။ အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို သင္တို႔ရဲ႕ အတၱေတြနဲ႔ အေရာင္မဆိုးၾကပါနဲ႔။ ဘာသာတရားေတြကို ေစာ္ကားတဲ့သူဟာ လူလို႔ေတာင္ မသတ္မွတ္သင့္ဘူး။ ဒီလိုကိစၥေတြကို အမ်ားပိုင္းလုပ္ၾကတာလဲ တို႔ထဲက လူနည္းစုေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ျမန္မာဆိုရင္ သိပ္ကိုရွက္ဖို႔ေကာင္းရတယ္။
>


http://www.shwethirikhit.com
http://www.myspace.com/shwethirikhit“ဒီအကယ္ဒမီဆုေပးပြဲကယၾတာေခ်တာသက္သက္ပါရွင္” အကယ္ဒမီဆုရွင္ အမ်ဳိးသမီးသရုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးေၿပာစကား
February 9, 2009, 8:22 pm
Filed under: Uncategorized

ေနၿပည္ေတာ္ေလဟာၿပင္ဇာတ္ရံုတြင္ယေန့က်င္းပသည္ ့၅၅ၾကိမ္ေၿမာက္ရုပ္ရွင္အကယ္ဒမီထူး
ခ်ြန္ဆုေပးပြဲဥ္ကိုးဆယ္ဆသာလိမ့္မယ္ဇာတ္ကားကိုဆုေပါင္း ၅ ဆုအထိေပးၿခင္းမွာကိုးဂဏန္းကို
ခေရဇီၿဖစ္ေနသည္.ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး၏အစီအမံပင္ၿဖစ္ေၾကာင္းေနၿပည္ေတာ္သို့ေရာက္ရွိေနသည့္
ရန္ကုန္စာနယ္ဇင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းကမွတ္ခ်က္ၿပဳၾကသည္။

နိဳင္ငံေရးသမားလူထြက္၀ါရင့္စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးၿဖစ္သူကမူ၉၀ေရြးေကာက္ပြဲထက္၁၀ဆသာ
လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာအေနနဲ့ကိုးဆယ္ဆသာလိမ့္မယ္ဇာတ္ကားကိုဆုေပးရၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းသံုး
သပ္ေၿပာဆိုခဲ့သည္။

ေၿမာက္ဥကၠလာမွက်ဴရွင္ဆရာဦးရဲႏြယ္ကမူ“ေဒၚစုနာမည္ကေပါင္းရင္ကိုးရတယ္၊သန္းေရြွကတစ္
ဆယ္ရတယ္”သေဘာကေတာ့ကိုးကိုတစ္ဆယ္ကသာမယ္ဆိုတဲ့အေနနဲ့ေပးတာ၊ဇာတ္သေဘာက
ေတာ့ဗီဒီယိုကားေတြေလာက္ေတာင္မက္ေမာစရာမရွိဘူးဟုသံုးသပ္ေၿပာဆိုခဲ့သည္။ဧကံသဗ်ာကရ
ဏေဗဒဂိုဏ္း၀င္ေဗဒင္ဆရာတစ္ဦးကလည္း“မိန္းမေတြကိုနာမ္နွိမ္လိုက္တာဗ်စင္ေပၚမွာဆုယူဖို့မ
တက္ရဘူးဆိုတဲ့သေဘာပဲ”ဟုေၿပာသည္။

မူလကယခုနွစ္တြင္ဆုေရြးခ်ယ္ခ်ီးၿမွင့္စရာဇာတ္ကားမ်ားနည္းေသာေၾကာင့္ေနာက္နွစ္မွစုေပါင္းခ်ီး
ၿမွင့္မည္ဟုသတင္းထြက္ခဲ့ေသာ္လည္းတပ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏အမိန္ံအရဖုတ္ပူမီးတိုက္စီစဥ္ရၿခင္းၿဖစ္သည္
ဟုဆိုသည္။

အကယ္ဒမီထူးခ်ြန္ဆုမ်ားကို

ဆုရရွိသူမ်ားမွာ…..
အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆု……………………..ကိုးဆယ္ဆသာလိမ့္မယ္
အေကာင္းဆံုးဒါရိုက္တာဆု……………………..ေမာင္ယဥ္ေအာင္(ကိုးဆယ္ဆသာလိမ့္မယ္)
အေကာင္းဆံုးတည္းၿဖတ္ဆု…………………….မေရြးခ်ယ္
အေကာင္းဆံုးေတးဂီတဆု………………………စိန္မြတၱား(ဒုတိယအၾကိမ္)
အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားဇာတ္ပို့ဆု……………..မိုးဒီ
အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆု……….ေက်ာ္ရဲေအာင္(ဒုတိယအၾကိမ္)
အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးဇာတ္ပို့ဆု……………..မေရြးခ်ယ္
အေကာင္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆု……….မေရြးခ်ယ္

အေကာင္းဆံုးရုပ္ရွင္ဓာတ္ပံုဆု…………………..ေက်ာက္ၿဖဳ(ငါ့ေသြး၊ငါ့ဓား၊ငါဧရာ၀တီ)
အေကာင္းဆံုးဇာတ္ညြန္းဆု………………………မေရြးခ်ယ္

http://longwalktofreedom.wordpress.comမိဘနာမည္ေတာင္ မေဖၚျပရဲတဲ့ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ။
February 6, 2009, 8:31 pm
Filed under: Uncategorized

ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားနာမည္ေတာင္ မထည့္ရဲေလာက္ေအာင္ အေႀကာက္ႀကီး ေႀကာက္ႀကတဲ့ သိန္းစိန္ရဲ ့သမီး မဂၤလာေဆာင္ ေက်းဇူးတင္လႊာ ေႀကညာခ်က္ကို နအဖပိုင္ ျမန္မာ့သတင္းစာထဲမွာ ေတြ ့ရွိရပါတယ္။

သိန္းစိန္နဲ ့ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းတုိ႔ရဲ ့ သမီး မယဥ္သူဇာသိန္းက ဗိုလ္ႀကီး ဟန္ဝင္းေအာင္နဲ ့ လက္ထပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တိုးတိုးတိတ္တိတ္နဲ ့ မဂၤလာေဆာင္ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ရုံတင္မကဘူး သတ္းစာထဲမွာေတာင္ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါသမီးမွန္း မသိရေလာက္ေအာင္ မိဘနာမည္ေတြ မေဖၚျပရဲတာကေတာ့၊ သန္းေရႊရဲ ့သမီး သႏၱာေရႊ မဂၤလာေဆာင္ ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး စိန္စီေသာည – ဗီြဒီယို ျမန္မာျပည္တင္မက ကမၻာပါ ျပန္ ့ခဲ့ ျပီး နအဖေတြရဲ ့ မိသားစုေတြ ေငြေႀကးျဖဳန္းတီးမွဳေတြ မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားနဲ ့ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မွဳေတြကို လူအမ်ား ေႀသာခ်ေလာက္ေအာင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိျမင္ခဲ့ႀကရတာေႀကာင့္မို ့ – ေနာက္ထပ္ စိန္စီေသာည တစ္ည ထပ္မျဖစ္ရေလေအာင္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ခိုးေႀကာင္ခိုး၀ွက္နဲ ့ မဂၤလာေဆာင္ဖို ့ သန္းေရႊက တားျမစ္ေျပာဆုိ ဟန္ ့တားခဲ့တာေႀကာင့္ ျဖစ္တယ္လို ့ သိရွိရပါတယ္။

ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ သိန္းစိန္ရယ္။ အရွင္လတ္လတ္ႀကီး ရွိေနရက္သားနဲ ့ သမီး မဂၤလာေဆာင္ ေႀကညာခ်က္မွာေတာင္ မိဘနာမည္ မပါရတဲ့ (ပါ မရတဲ့) အေျခအေနဆိုးပါလား။ အျဖစ္ဆိုးလွတဲ ့သိနိးစိန္ဘ၀ပါလား။ မေသခင္ေတာင္ နာမည္ေပ်ာက္ရတဲ့ သိန္းစိန္ပါလား။

ဒီလို ႀကိတ္ျပီး သတင္းမီဒီယာေတြ မသိရေလေအာင္ မဖိတ္ေခၚရဲဘဲ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားလုပ္ခဲ့တာဆိုေပမယ့္၊ မဂၤလာေဆာင္ရက္ေန ့ မတိုင္ခင္ကတည္းက သတင္းက အျပင္ကို ျပန္ ့ထြက္ေနျပီးသားဆိုတာ သိန္းစိန္ မသိရွာပါလား။ “ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္ေတြရွိတယ္လို ့ ေျပာတဲ့ ထိပ္ေျပာင္ႀကီးရဲ ့ သမီး မဂၤလာေဆာင္ေတာ့မယ္” တဲ့ စကားေတြ သိန္းစိန္နဲ ့ နီးစပ္တဲ့သူေတြဆီကေနတစ္ဆင့္ စကားသံေတြ ျပည္သူအခ်ဳိ ့နားထဲ ႀကားေနခဲ့ျပီးပါျပီ။

သိန္းစိန္သမီး မဂၤလာေဆာင္ျဖစ္လို ့ ကပ္ဖားယပ္ဖားလုပ္ခ်င္ႀကတဲ့ စီးပြားေရးကုိယ္က်ဳိးသမားႀကီးေတြက မဂၤလာလက္ဖြဲ ့ဖို ့အတြက္ အျပဳိင္အဆိုင္ ၀ယ္ယူႀကလို ့ ရန္ကုန္နဲ ့ မႏၱေလးက စိန္ဆိုင္ေရႊဆိုင္ေတြ အေတာ့္ကို ေရာင္းေကာင္းသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကလည္း မဂၤလာေဆာင္ေန ့ရက္ မတိုင္မီ တစ္ပါတ္အလိုကတည္းက ျပန္ ့ႏွန္ ့ေနခဲ့ပါတယ္။ သန္းေရႊသမီး သႏၱာေရႊ မဂၤလာေဆာင္လက္ဖြဲ ့ပစၥည္းပမာဏကို မမီေပမယ့္ သိန္းစိန္ရဲ ့ မ်က္ႏွာနဲ ့ စိန္ေရႊေက်ာက္သံလပ္၀တ္ရတနာေတြနဲ ့ တိုက္တာအိုးအိမ္ အစရွိတဲ့ လက္ဖြဲ ့ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရလိုက္တယ္လို ့ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့ႀကသူမ်ားက ေျပာဆိုေနႀကပါတယ္။

ဒါေႀကာင့္ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ဖုံးကြယ္ျပီး ခိုးေႀကာင္ခိုး၀ွက္နဲ ့ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ သိန္းစိန္ သမီး မဂၤလာေဆာင္ပြဲအေႀကာင္း – စိန္စီေသာ ဒုတိယည – အျဖစ္ ေပၚထြက္လာဦးမွာပါ။

http://niknayman-niknayman.blogspot.com/ေျပာကိုမေျပာခ်င္ပါဘူး….
February 6, 2009, 8:27 pm
Filed under: Uncategorized

ဘာေတြမွွန္္းမသိ ရွဳတ္ရွက္ခတ္ေနတဲ့ ဘမ်ိဳးဘိုးတူ.ေတြ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေျမးႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မေလး ဇာတ္လမ္း
Thursday, 08 January 2009 20:07
ေအးလဲ့
စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ေျမး က ေမာ္ဒယ္ ဝတ္မႈန္ေရႊရည္ကို အလိုမတူဘဲ ေခၚေဆာင္ သြား သည္ဟူေသာ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား အင္တာနက္ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေျပာ ဆိုလ်ွက္ ရွိသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ဖိုးလျပည့္က အဆိုပါ ေမာ္ဒယ္မေလးကို ေနအိမ္တခုတြင္ သံုးရက္ၾကာ ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထားခဲ့သည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။

ေနျခည္လင္းလဲ့၊ ေနေရႊေသြးေအာင္ (ေခၚ) ဖိုးလျပည့္ႏွင့္ ဝတ္မႈန္ေရႊရည္

ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝန္းကမူ ဖိုးလျပည့္၏ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ၀တ္မႈန္ေ႐ႊရည္၏ ရည္း စား ေဟာင္း တဦးက ယင္းသို႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆိုၾကသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ပတ္ေလာက္က အရာရွိသား ကိုေအာင္မ်ိဳး (အရာရွိ ဘယ္သူလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး) ဆိုသူက ဝတ္မႈန္ေရႊရည္ကို လႈိင္သာယာရွိ ေနအိမ္ တအိမ္မွာ သံုးရက္ေလာက္ ခ်ဳပ္ထားတယ္လို႔ ၾကားတယ္၊ ကိုေအာင္ မ်ိဳးကိုေတာ့ အခ်ဳပ္ခန္း ပို႔လိုက္တယ္လို႔ သိရတယ္” ဟု ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ဆို သည္။

ယင္း ဝတ္မႈန္ေရႊရည္သည္ ဖိုးလျပည့္ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး နာမည္ႀကီး ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ အဆိုေတာ္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ႏွင့္လည္း ခ်စ္သူရည္းစား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၀တ္မႈန္ေ႐ႊရည္ႏွင့္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္တို႔ ႏွစ္ဦး၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုေခြ မ်ားလည္း ေရပန္းစားခဲ့ေသးသည္။

ဝတ္မႈန္ေရႊရည္သည္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ႏွင့္ မၾကာမီ လက္ထပ္ ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ယခုကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝတ္မႈန္ေရႊရည္ကို ဧရာ၀တီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ၎ကအလုပ္မ်ား ေနသည့္ အတြက္ ျပန္လည္ မေျဖၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ေျမး ဖိုးလျပည့္ကမူ ၀တ္မႈန္ေ႐ႊရည္ႏွင့္ သတင္းထြက္သည္သာမက ေနျခည္လင္းလဲ့ ဆိုေသာ ေမာ္ဒယ္မကေလးႏွင့္ ရည္းစား ျဖစ္ေနသည္ ဟုလည္း အင္တာနက္ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရုိးမ ၃ အင္တာနက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာ တြင္လည္း အဆိုပါ ဖိုးလျပည့္ က စကၤာပူတြင္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူ ငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူႏွင့္ အင္တာနက္ကိစၥ စကားမ်ားခဲ့သည္ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ၎သူငယ္ခ်င္း ေနအိမ္ကို ခဲျဖင့္ ေပါက္ကာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ မိဘမ်ားကို ေက်နပ္သည္အထိ ေတာင္းပန္ခိုင္းသည္ဟု ေဖာ္ျပထား ျပန္သည္။

လက္ရွိ ဖိုးလျပည့္ႏွင့္ ရည္းစားျဖစ္ေနသူမွာ အင္လ်ားလမ္းရွိ ဂ်မ္ဘို ဂ်ပန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ ပိုင္ ရွင္၏ သမီးျဖစ္ၿပီး ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ၿဖိဳးေငြစိုး၏ ရည္းစားေဟာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ယင္းဖိုးလျပည့္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ သမီး ေဒၚၾကည္ၾကည္ေရႊ ႏွင့္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေနစိုးေမာင္တို႔၏သား ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္သာယာရွိ နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာ သင္ၾကားေနသူ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အလားတူ ဖိုးလျပည့္၏ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ ဦးသန္႔ေဇာ္ေရႊသည္လည္း မိန္းမကိစၥ နာမည္ႀကီးသူျဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္မ်ား၊ သရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရႈတ္ေပြသူဟုလည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php?option=com_content&view=article&id=576:2009-01-08-13-10-44&catid=1:news&Itemid=2ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေရာဂါ
February 5, 2009, 8:49 pm
Filed under: Uncategorized

ျမန္မာေငြ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းမွ် ရွိရံုမွ်ႏွင့္ ဖုန္းကိုင္ႏိုင္ေတာ့မည္။ ထိုသတင္းသည္ ေတာမီးပမာ ျပန္႔ႏွံ႕သြားၿပီးေနာက္ ဟိုေနရာလဲ ဒီအေၾကာင္း၊ ဒီေနရာလဲ ဒီအေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးစရာ သတင္းေခါင္းစဥ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေလေတာ့သည္။ အားလံုး သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း နာမည္ႀကီး ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က အဲဒီ့သတင္းကို မ်က္ႏွာဖံုးတင္ၿပီး ဖြခဲ့ရာကစသည္။ လူေတြမ်ား ဘယ္ေလာက္ေတာင္ Hand Phoneေရာဂါ ထေနၾကလဲမသိ။ ဂ်ာနယ္ထြက္သည့္ေန႔ ေန႔လည္ခင္းမွာပဲ ဂ်ာနယ္ေတြ ၿပိဳက္ကနဲ ကုန္သြားတဲ့အေၾကာင္း လက္ေပြ႕ေရာင္းသူေတြက ဆိုသည္။ ၀ယ္လိုအားနဲ႔ ေရာင္းလိုအားက မမွ်ေတာ့။ ဒီေတာ့ အဲဒီသတင္းကို A4စာရြက္မွာ Copyဆြဲၿပီး တစ္ရြက္ႏွစ္ရာႏွင့္ ေရာင္းသည္ဟူသတည္း။ အဆိုပါ စာရြက္ကေလးမ်ားပင္ ေရာင္းမေလာက္ျဖစ္ကာ မိတၱဴဆိုင္ေတြ ထိုေန႔က အေတာ္ေလး စီးပြားျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။

ထိုအေၾကာင္းမ်ား ၾကားရေတာ့မွ “ေၾသာ္ … ရန္ကုန္မွာ Hand Phoneေလး ကိုင္ခ်င္တာ ငါတစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါလား”ဆိုတာ သိရေတာ့သည္။ GSMဖုန္းမ်ားကို အစိုးရက လိုင္စင္ခ်ေပးေနသည့္တိုင္ မဲစနစ္ႏွင့္ဆိုေတာ့ ေလွ်ာက္တိုင္းလည္း မေပါက္။ အျပင္ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ကိုင္ဖို႕ၾကေတာ့လဲ ရုန္းကန္ေနရသည့္ ဘ၀အေျခအေနတြင္ သိပ္ၿပီးအဆင္မေျပ။ ဒီေတာ့ လူေတြက လမ္းေဘးက ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းေလးေတြကိုသာ အားကိုးေနခဲ့ၾကရသည္။ ခုေတာ့ ေငြေျခာက္ေသာင္းေလာက္နဲ႔ Hand Phoneေလး ခါးခ်ိတ္ခြင့္ ရၾကေတာ့မည္ဆိုေတာ့ … အဟဲ၊ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ ၀မ္းသာမိတာမွ အတိုင္းထက္အလြန္ေပါ့ဗ်ာ။

ဂ်ာနယ္မွာ ေရးထားတာက ရတနာပံု Cyber Cityတြင္သာ အဆိုပါဖုန္းစနစ္ကို လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၀ယ္ယူသူမ်ားအား ေရာင္းခ်ေပးမည္ ဆိုပဲ။ ကတ္ဖုန္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး ကတ္၀ယ္ယူၿပီးပါက သက္တမ္းအလြယ္တကူ တိုးႏိုင္မည္တဲ့။ သြား၀ယ္ရမည့္ေနရာက ရန္ကုန္ႏွင့္ေ၀းေသာ္လည္း လူေတြက တက္ၾကြေနၾကသည္။ ဖုန္းကိုင္ရေတာ့မွာကိုး။ FEC (၅၀)ေပးသြင္းရမည္ဆိုေတာ့ FECႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ႀကိဳလဲတဲ့လူေတြက လဲသည္။ ေအာင္မာ … ေကာလဟာလ သတင္းအခ်ိဳ႕အရ ျပင္ဦးလြင္ဘက္သြားမည့္ ရထားလက္မွတ္၊ ကားလက္မွတ္ေတြေတာင္ ႏွစ္ဆထိ ေစ်းတက္သြားတယ္ဆိုပဲ။ ေၾသာ္ … မဟာရန္ကုန္ လူထု၏ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေရာဂါက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ႀကီးေနတာပဲ။

မႏၱေလးက လူေတြကေတာ့ ျပင္ဦးလြင္ဘက္ႏွင့္နီးသျဖင့္ ပိုၿပီးေက်နပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔က ခရီးလမ္း အေနအထားအရ ရန္ကုန္သားေတြထက္ တပမ္းသာသည္။ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားၿပီး မွတ္ပံုတင္ေလးျပ၊ FECေလးသြင္း၊ ဖုန္းကတ္ေလးထုတ္ၿပီး ျပန္လာရံုပဲ။ ေနာက္ေတာ့ Hand Setေလး၀ယ္ၿပီး ကတ္ေလးထည့္။ အဟ … အေတြးနဲ႔တင္ ၾကည္ႏူးစရာျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆိုရင္ Hand Phoneဆိုတာ လူခ်မ္းသာမ်ားသာ ကိုင္ႏိုင္သည့္ ဇိမ္ခံပစၥည္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ကိုရီးယားဇာတ္ကားေတြထဲကလို သူေဌးႀကီးေတြအစ၊ အိမ္သာသန္႔ရွင္းေရး လုပ္တဲ့သူေတြအဆံုး အသံုးျပဳခြင့္ရမည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာေလး ျဖစ္လာေတာ့မည္။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲ။

ထိုသတင္းအား လူတန္းစားအစံုက ႀကိဳဆိုၾကသည္။ ပြဲစားေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ၊ ကုမၸဏီလုပ္သားေတြ၊ ITကၽြမ္းက်င္သူေတြကအစ ဆိုက္ကားသမားေတြ၊ ဟင္းရြက္သည္ေတြအဆံုး အားလံုးက စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ေနာက္ဆိုရင္ ညေနပိုင္း ယမကာဆိုင္မွာ ပံုမွန္မွီ၀ဲတာေလးေလွ်ာ့ၿပီး ပိုက္ဆံစုမွဟု ေတြးသူေတြကေတြးသည္။ ေငြေျခာက္ေသာင္းဆိုတာ ေျပာပေလာက္တဲ့ ပမာဏမွ မဟုတ္တာ။ ေနာ့။ အေသာက္ေလးေလွ်ာ့ၿပီး ေငြစုကာ Hand Phone၀ယ္ကိုင္မည္ဟု ေတြးသူေတြက ေတြးၾကသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာလည္း ဒီအေၾကာင္းက ေျပာမဆံုးေတာ့။ ဆိုက္ကားသမားႀကီးတစ္ဦးက သူဆိုက္ကားနင္းၿပီး ပင္ပန္းလာခ်ိန္တြင္ ထမင္းပြဲကို ငါးပိရည္၊ တို႔စရာ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ႀကိဳျပင္ထားရန္ ဖုန္းဆက္ၿပီး မိန္းမကို လွမ္းမွာထားမည္ဟု ဘ၀တူ ဆိုက္ကားသမားေတြကို ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ေျပာေနသည္။ ခ်စ္သူစံုတြဲေလးမ်ား တြတ္ထိုးေနရာတြင္လည္း “ေနာက္ဆို ကိုကိုဘယ္ေရာက္ေနလဲ၊ ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာ ဖုန္းဆက္ၿပီး Checkingလုပ္လို႔ရၿပီ”လို႔ ေကာင္မေလးက ေျပာသည္။ ေနာက္ၿပီး ဖုန္းHand Setေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြကလဲ ကတ္ဖုန္းေတြ ေပၚလာခ်ိန္တြင္ Hand Setမ်ား ေရာင္းအားတက္လာမည္ကို ႀကိဳတင္တြက္ဆၿပီး Hand Setအသစ္ေတြ မွာယူဖို႔ပါ ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ မနက္ခင္း လည္ေရာင္းေသာ ပဲျပဳတ္သည္ႀကီးပင္ “ေဟာဒီက ပဲျပဳတ္”ဆိုတာကို ေယာင္ၿပီးေတာ့ “ေဟာဒီက ဟန္းဖုန္း”ဆိုၿပီး ေအာ္မိတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုမွ်ေလာက္ကို လူေတြအတြက္ ထိုသတင္းက အေရးပါခဲ့ေလသည္။

သို႔ေသာ္လည္းေပါ့ေနာ္။ အဟဲ။ ဘာေတြဘယ္လို မွားသြားသည္မသိ။ သတင္းက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အင္အားေလ်ာ့ပါးလာသည္။ FECလဲထားသူေတြလဲ မ်က္လံုးေလးေတြ ကလယ္ကလယ္နဲ႔ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိေတာ့။ ဟိုဟာလိုလို၊ ဒီဟာလိုလိုႏွင့္ ခ်ီတံုခ်တံုေတြ ျဖစ္လာၾကသည္။ ေနာက္ေတာ့မွ ထိုဂ်ာနယ္ကပင္ ထပ္ၿပီးသတင္းပါလာျပန္သည္။ တစ္ပါတ္တိတိ ၾကာခ်ိန္မွာေပါ့။ တကယ္ပဲ ကတ္ဖုန္းေတြ ေရာင္းမည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူလက ေဖာ္ျပမႈေတြႏွင့္ ကြဲလြဲမႈေတြ ပါလာသည္။ ကတ္အမ်ိဳးအစား (၂)မ်ိဳးကို ေရာင္းေပးမည္။ တစ္မ်ိဳးက (၁၀)FECတန္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းတစ္ပါတ္ၾကာမည္။ အဲ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ (၂၀)FECေပးေဆာင္ကာ သက္တမ္း(၁)လခံမည္။ အဲဒီအေတာအတြင္း သတ္မွတ္ေခၚခ်ိန္ျပည့္ေအာင္ ဖုန္းေခၚခ်င္ေခၚ၊ မေခၚလ်င္ အဲဒီကတ္ကို အဆံုးခံေပေတာ့။ ဖုန္းအ၀င္၊ အထြက္အတြက္ ၀န္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး txt messageအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးမွာလည္း သာမန္GSMေတြထက္ မ်ားေနေသးသည္။

ကဲ … ဘယ္လုိေတြ ျဖစ္ကုန္တာတုန္း။ သတင္းဆိုတာ အဲလိုပဲ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းတတ္သလား။ အခုသတ္မွတ္လိုက္တဲ့ စနစ္ကေရာ ျမန္မာလူထုနဲ႔ ကိုက္ညီႏိုင္ပါ့မလား။ စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာေတြထဲတြင္ ဖုန္းဆက္ခ်င္လို႔ ဖုန္းလိုခ်င္ၾကေသာ အေရအတြက္ထက္ ဖုန္းကိုင္ခ်င္လို႔ ဖုန္းလိုခ်င္သည့္ လူဦးေရက အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမ်ားပါသည္။ ေျပာရရင္ ေလာက္ေလာက္လားလား ဖုန္းဆက္စရာ မရွိေပမယ့္ Hand Phoneေလး ခါးခ်ိတ္ထားခ်င္ၾကသည္။ အဲလိုမ်ိဳးေလး ခါးခ်ိတ္ခြင့္ရရင္ေတာင္ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ၿပီဟု ေတြးေနသူေတြက မနည္းလွေပ။ FEC(၅၀)ေပးၿပီး ဖုန္းကတ္ေလးမ်ား ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဖုန္းမဆက္ျဖစ္ေပမယ့္ “ဖုန္းကိုင္ထားတယ္ကြ”ဆိုၿပီး မာနႀကီးလိုက္မကြာ ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳးနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ကဲ … ခုေတာ့ ကတ္ဖုန္းေတြ ေပၚလာၿပီေလ။ တကယ္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာပါသလား။

ေတာ္ေတာ္ေလး ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါသည္။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ဖုန္းကတ္ေလး၀ယ္ထားေသာ္လည္း ဆက္ဆက္၊ မဆက္ဆက္ သက္တမ္းကုန္ရင္ သံုးမရေတာ့ပါဆိုသည့္ Durationကန္႔သတ္ခ်က္ႀကီးက လူေတြရဲ႕ Hand Phoneေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးကို ရင္၀ေဆာင့္ကန္လိုက္ပါေတာ့သည္။ ဖုန္းသံုးသူတစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္ဖုန္းေျပာေျပာ၊ မေျပာေျပာ တစ္လကို FEC(၂၀)သြင္းရေတာ့မည္။ ဧကႏၱေတာ့ ထုိသို႔သက္တမ္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ မုန္႔ေတြ၊ စားစရာေတြမွာ Expire Dateသတ္မွတ္ေပးထားတာမ်ိဳး အၾကာႀကီးေနမွ သံုးမိရင္ ဖုန္းကတ္ႀကီး သိုးသြားႏိုင္တာမို႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ခုေတာ့ေပါ့ဗ်ာ။ လူေတြလဲ ေတာ္ေတာ္ေလး ေနာင္တရေနၾကပါၿပီ။ ညေနပိုင္းေလး ေနညိဳရင္ ေလအၿပိဳကို ႀကိတ္မွိတ္ခံၿပီး ပိုက္ဆံစုထားခဲ့တဲ့ (၇)ရက္တာ ကာလေလးကို ႏွေမ်ာေနၾကသည္။ ထိုစနစ္မ်ိဳး ယခင္က ဘယ္ႏိုင္ငံက ကတ္ဖုန္းစနစ္မွာမ်ား အဲဒီေလာက္ သက္တမ္းတိုတိုေလး အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ကတ္ဖုန္းစနစ္ကို တီထြင္ခဲ့ဖူးလဲ မသိေပ။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ။ ကိုယ္တစ္ခါမွ ဖုန္းမဆက္လဲ တစ္လတစ္ခါ သက္တမ္းကုန္မယ္ဆိုေတာ့ သူမ်ားမိန္းမကို မယားစရိတ္ ေထာက္ပံ့သလို ျဖစ္ေနေတာ့မေပါ့။ ကိုယ္မသံုးရပဲ ပံုမွန္ပိုက္ဆံေပးေနရတာကို ဆိုလိုတာပါ။

ကဲ … ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ရူးခဲ့ဖူးပါသည္။ ေငြေျခာက္ေသာင္းေလာက္နဲ႔ Hand Phoneေလး ခါးခ်ိတ္ရမယ့္အေရး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေတြးၿပီး အိပ္မက္ထဲထိ စြဲလန္းခဲ့ဖူးပါသည္။ ရည္းစားဦးကိုေတာင္ စားလဲဒီစိတ္၊ သြားလဲဒီစိတ္ျဖစ္တဲ့ထိ တမ္းတမ္းစြဲ မျဖစ္ခဲ့ဖူးပါ။ ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္ပါၿပီ။ Hand Phoneဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ လားလားမွ မအပ္စပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္လိုမ်ိဳး စိတ္ကူးနဲ႔ ေပ်ာ္ခဲ့တဲ့လူေတြနဲ႔လဲ မအပ္စပ္ေၾကာင္း သတိေလး ေပးပါရေစ။ ခုေတာ့ ကိုရီးယားကားထဲမွာ လမ္းေဘးအမိႈက္ေကာက္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ Hand Phoneေျပာေနၾကတာေလးပဲ ေငးေနၾကပါစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ အဲဒီအခြင့္အေရးေလး ရလာႏိုင္ေကာင္းပါသည္။ အင္း … တစ္ေန႔ေန႔ေပါ့ေနာ္။ ။

(myanmarictweek.comမွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)BigGrinလူခြ်န္လူေကာင္း သီခ်င္း(စကားေၿပ)
February 5, 2009, 7:52 pm
Filed under: Uncategorized

ကြ်န္ေတာ္ နားေထာင္ဖူးတဲ့ လူခြ်န္လူေကာင္း ပထမအပိုဒ္ကို ျမန္မာ့ စႏၵရားေလးနဲ႔ စထားပါတယ္။ အတီးကို နားမလည္လို႔ ေသခ်ာ မေျပာတတ္ပါခင္ဗ်ာ။ ဂစ္တာ အနဲငယ္ ေခါက္တတ္ေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္တီးၿပီး ဆိုလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ မာရဇၨရဲ႕” စည္းမ်ားက ျခားထားၿပီအခ်စ္ ” ဆိုတဲ့ စာသားေလးကို ” ခ်ီးမ်ားကစားထားၿပီအခ်စ္” ေအာ္မိလို႔ ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွဆိုတီး မလုပ္ရဲေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ ဒီလို အျဖစ္ဆိုး ေတြေၾကာင့္အာဇာနည္ရဲ႕ ” စည္းတစ္ဘက္ျခား” အေခြကို ဆိုင္မွာ၀ယ္တုန္းကေတာင္ ” ခ်ီးတစ္ဖတ္စား” မျဖစ္ေအာင္ မနဲ ထိမ္းေျပာခဲ့ရ ဖူးတယ္ေလ။ သီခ်င္းစာသားေတြ ေအာက္မွာ ေရးထားပါတယ္။ ႀကံဳႀကိဳက္ရင္ mp3 ေျပာင္းၿပီး ဒီပိုစ္ ေအာက္ေျခမွာ တင္ဖို႔စိတ္ကူးထားပါ တယ္။

႐ွဳမဆံုးေတာ့သည္၊ စိမ္းလဲ့လဲ့ႏွစ္စဥ္
လယ္ကြင္းေတြက တေမွ်ာ္တေခၚ စိုေျပလြင္
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ဆိုျပန္လွ်င္ ၀င္းမွည့္ေရႊစင္အိလို႔ပင္
စပါးအႏွံေတြနဲ႔ အသီးေတြသန္ျမန္ေအာင္ျမင္ …..

မနက္ခင္းစိတ္ရႊင္ လန္းၾကေစဆြဲငင္
ဥၾသသံတြဲ႕ နာေပ်ာ္ဖြယ္ ၾကည္ၾကည္လင္
လုပ္ငန္းကိုကိုယ္စီ၀င္ စက္႐ံုႀကီးငယ္ အရပ္ရပ္တြင္
ၾကည္းေရတစ္ခြင္က အေရာင္းအ၀ယ္စံုဆန္သာစည္ပင္

လူခြ်န္လူေကာင္းမ်ားတို႔ ေပါင္းစုအားတြင္
ၿမိဳ႕မမိတ္ေဆြေတြကို ၾကည္ညိဳစြာျမင္လိုက္ခ်င္
ျမန္မာ့သားေကာင္းမ်ားကို အဆိုအတီးအမွဳနဲ႔ပင္
႐ိုေသခင္မင္ .. အားတက္အေလးျပဳလ်က္ပဲအစဥ္ ..

ကစားခုန္စားစြမ္းအားဖက္တြင္
စံခ်ိန္ရင္ေဘာင္ တန္းလိုက္လို႔ယွဥ္
ေခတ္မီွမီွကမၻာႀကီးၾကည့္ျမင္
သန္ျမန္ေယာကၤ်ားဘသားလွ်င္
လွ်ပ္စစ္အားအသံုးမ်ားတဲ့အျပင္
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထက္ေအာက္ေျမတစ္ခြင္
သစ္ပင္ေတြ ေျမတြင္းဓါတ္တြင္
ေဖာ္ယူႏိုင္စြမ္းတတ္ကြ်မ္းက်င္

ကမၻာေျမပထ၀ီ၀င္ ကမၻာ့သမိုင္းရာဇ၀င္
သံုးသပ္ေလ့လာသင္
အႀကံအဥာဏ္ေ၀ဖန္ေျမာ္လို႔ျမင္
ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုတြင္

ကမၻာ့ေရေၾကာင္း သေဘၤာေမာင္းႏွင္
ေျမျပင္ေလျပင္ ႏွံ႔စပ္စံုလင္
တို႔လူခြ်န္လူေကာင္းအစုတြင္
ပါ၀င္တစ္ေယာက္ဆိုတအားပင္

ဆရာ၀န္ ပညာေတြကိုသင္ ေခတ္ေရာေရွးမီ သမားေက်ာ္မ်ားပင္
လူထုကိုကိုယ္နဲ႔ထပ္တူ ခ်စ္ခင္ရင္၀ယ္သား
ညႊန္ၾကား ညႊန္ၾကား
သန္ထြားက်န္းမာႀကံ့ခိုင္အားအင္
ကေလးေလးေတြ ပညာရရွိဖို႔ေတာ့ ဘမိပံုသြင္ အာစရိေတြပင္
လူခြ်န္လူေကာင္းေလးေတြျဖစ္ေအာင္
ေျမေတာင္ေျမႇာက္ကာ ျမႇင့္တင္

ကမၻာ့ေရေၾကာင္း သေဘၤာေမာင္းႏွင္
ေျမျပင္ေလျပင္ ႏွံ႔စပ္စံုလင္
တို႔လူခြ်န္လူေကာင္းအစုတြင္
ပါ၀င္တစ္ေယာက္ဆိုတအားပင္

သီခ်င္းစာသားကေတာ့ဒီေလာက္ပါပဲ။ ေက်ာ့ေက်ာ့ၿပီးထပ္ဆိုတာေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကရွစ္မိနစ္ေလာက္ ၾကာသြားပါတယ္။ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မတီး၀ိုင္း ႀကီးက တူရိယာအစံုအလင္နဲ႔ ၿမိဳင္လွသလို အဆိုေက်ာ္ႀကီးကလည္း မုဒ္အျပည့္နဲ႔ပါ။ သီခ်င္းရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တကယ့္ကို မြန္ ျမတ္လွပါတယ္။ ေတးျပဳစာဆိုႀကီးဟာ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ စပ္ဆိုထားခဲ့ပံုပါဘဲ။ ခက္တာက ေခတ္ကာလ ဆိုတာမွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီသီခ်င္းကို ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ေရးစပ္ခဲ့တယ္ မသိပါဘူး။ ၿမိဳ႕မအဖြဲ႕ကိုေတာ့ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီခ်င္းဟာ အဲဒီ ေခတ္ကာလ၀န္းက်င္ေလာက္ကပဲလို႔ ထင္ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ထင္ျမင္ခ်က္ဟာ အမ်ားႀကီး လြဲမွားႏိုင္တာေပါ့။ တကယ္လို႔သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းစစ္တပ္ အာဏာမသိမ္းခင္အခ်ိန္တုန္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တာမ်ဳိးဆိုရင္ ဘယ္လိုဘဲ ေျပာေျပာ သီခ်င္းနဲ႔ အခ်ိန္ကာလကေတာ့ ကာရန္ညီမွ်ခဲ့မွာပါဘဲ။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ လူႀကီးေတြက ဟိုတစ္ေခတ္က ေကာင္းကြက္ေလးေတြ ေျပာေလ့ရွိခဲ့တာကုိ ၾကားဖူးထားတာကိုး။ အဲသလိုမ်ဳိးပဲ ဟိုေခတ္က ေကာင္းမေကာင္း ကိုယ္တိုင္မသိေပမယ့္ ခုေခတ္ကေတာ့ မေကာင္းတာ ေသခ်ာတယ္ဆိုတာလည္း မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕မဟုတ္ပါလား။ ဆိုေတာ့ကာ လူခြ်န္လူေကာင္းသီခ်င္းကို ခံစားမိတဲ့အခါ စာသားပါ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံဇာတ္ကားထက္ေတာင္မွ ဆန္းၾကယ္ေနပါေတာ့တယ္။ ေသခ်ာဖတ္ၿပီး ေတြးၾကည့္ပါဦး။

ကမၻာ့ေရေၾကာင္း သေဘၤာေမာင္းႏွင္
ေျမျပင္ေလျပင္ ႏွံ႔စပ္စံုလင္
တို႔လူခြ်န္လူေကာင္းအစုတြင္
ပါ၀င္တစ္ေယာက္ဆိုတအားပင္

လွ်ပ္စစ္အားအသံုးမ်ားတဲ့အျပင္
တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထက္ေအာက္ေျမတစ္ခြင္ …..

ဒါေပမယ့္ ဒီသီခ်င္းကို လက္နက္ေကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေရဒီယိုမွာ ၂၄ နာရီ မထုတ္လႊင့္ေသးတာ အတြက္ေတာ့ ဘဘႀကီးတို႔ကို ေက်းဇူး တင္ရမဲ့အေပါက္ပါ။ ႏို႔မို႔ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းလူျဖစ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကမၻာ့ေရေၾကာင္းမွာ ျမန္မာေတြ တစ္လ လခ ေဒၚလာ ၂၀၀ ယူၿပီး သေဘၤာ တက္ေမာင္းေနရတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ မသိပဲေနေတာ့မွာေပါ့။ သီခ်င္းထဲပါတဲ့အတိုင္း လွ်ပ္စစ္အားကလည္း အသံုးမ်ားပါေပတယ္။ မိတၱဴ ကူးဆိုင္ အားလံုးလိုလိုမွာ ” မီးပ်က္လွ်င္ မီးစက္ျဖင့္ကူးသည္” လို႔ေရးထားတာ ေတြ႕ဖူးၾကမွာပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္အား အသံုး မ်ားပံုမ်ား မီးစက္နဲ႔ေတာင္ ရွယ္ကူးေပးၾကတာခင္ဗ်။

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထက္ေအာက္ေျမတစ္ခြင္
သစ္ပင္ေတြ ေျမတြင္းဓါတ္တြင္
ေဖာ္ယူႏိုင္စြမ္းတတ္ကြ်မ္းက်င္ ..

အထက္က စာသားေလးေတြလည္း ဧကန္ပဲ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ဟိုတုန္းကျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ခုေတာ့ ေဖာ္ယူႏိုင္စြမ္း ေကာင္း လြန္းလို႔ အနာဂတ္မွာ ေျမေအာက္ ရထားလိုင္းေတြေဖါက္ဖို႔အတြက္ အပင္ပန္းခံ ေျမတူးစရာမလိုေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။ ခုကတည္းက တူးထားတာ ၾကြက္တြင္းလားမွတ္ရမယ္။ အပင္ေတြမေနႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တ႐ုတ္ျပည္ ေျပာင္းကုန္တယ္။ ေျမတြင္းဓါတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားကေတာ့ အာရွတိုက္တင္မကဘဲ ႐ုရွားျပည္ကိုပါ ေျပးကုန္ပါၿပီ။

ကစားခုန္စားစြမ္းအားဖက္တြင္
စံခ်ိန္ရင္ေဘာင္ တန္းလိုက္လို႔ယွဥ္
ေခတ္မီွမီွကမၻာႀကီးၾကည့္ျမင္
သန္ျမန္ေယာကၤ်ားဘသားပင္..

ဒီအပိုဒ္ကေတာ့ တကယ္ပဲ လန္ထြက္ေနတယ္ေလ။ လက္ရွိအိုလံပစ္မွာေတာင္ ေရႊဘယ္ႏွစ္ခု ယူလာမလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက စိတ္ကူးယဥ္ေနတာမ်ဳိး။ ကစားလိုက္ၾကတာ။ ႏွစ္လံုး သံုးလံုး ဆိုတာေလးပါ ထည့္ေျပာမွ ျပည့္စံုမယ္ထင္တယ္ဗ်။

႐ွဳမဆံုးေတာ့သည္၊ စိမ္းလဲ့လဲ့ႏွစ္စဥ္
လယ္ကြင္းေတြက တေမွ်ာ္တေခၚ စိုေျပလြင္
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ဆိုျပန္လွ်င္ ၀င္းမွည့္ေရႊစင္အိလို႔ပင္
စပါးအႏွံေတြနဲ႔ အသီးေတြသန္ျမန္ေအာင္ျမင္ …..

အေပၚကသီခ်င္းအစ အပိုဒ္ေလးအတြက္ေတာ့ နာဂစ္သာေျပးျမင္မိေတာ့တယ္။ ျမန္မာ့ဆန္အိုးႀကီး ဧရာ၀တီက ေရႊစင္လို အိေနပါလိမ့္မယ္။ လယ္ကြင္းေတြ သြားၾကည့္လိုက္ပါ။ လာမဲ့ ၂၀၀၉ အတြက္ စပါးအႏွံေတြ အသီးေတြမ်ား ျပြတ္ခဲေနတာပါဘဲ။ အဲဒီျပြတ္ခဲသမွ်ေတြကလည္း ၾကပ္ေျပးကုိပဲ အေျပးေလး ခရီးဆက္ရမွာ က်ိန္းေသပါတယ္။ က်န္တဲ့လူငတ္ၾကေပါ့။

မနက္ခင္းစိတ္ရႊင္ လန္းၾကေစဆြဲငင္
ဥၾသသံတြဲ႕ နာေပ်ာ္ဖြယ္ ၾကည္ၾကည္လင္
လုပ္ငန္းကိုကိုယ္စီ၀င္ စက္႐ံုႀကီးငယ္ အရပ္ရပ္တြင္
ၾကည္းေရတစ္ခြင္က အေရာင္းအ၀ယ္စံုဆန္သာစည္ပင္

စက္႐ံုႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကလည္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အရမ္းတိုးတက္ ေခတ္မွီလာတာပါဘဲ။

စက္မွဳစြမ္းအားေခတ္ေက်ာ္လႊားဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ စက္႐ံုေတြက အလွ်ံအပယ္ ထုတ္ေပးေနတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီွ ထုတ္ကုန္ေတြက ေတာ့ ..

ဖေယာင္းတိုင္၊ (႐ိုးရာမပ်က္နတ္ပြဲဆက္ဖို႔ ထင္ပါတယ္)

ေရသန္႔ဗူး (မုန္တိုင္းေမႊၿပီးမွ ၀ယ္လိုအားအရ တိုးၿပီးထုတ္ေနတာပါ)

ခ်ဳိခ်ဥ္ (ေက်ာင္းသားေတြအတြက္)

ဒန္အိုးဒန္ခြက္ (အဖံုးကဲ့သို႔ေသာ စပယ္ယာပတ္စ္မ်ားအပါအ၀င္)

ေယာက္မ (ထမင္းျဖစ္ေစ၊ ဟင္းျဖစ္ေစ၊ လိုရာကို လြယ္ကူစြာေမႊသံုးႏိုင္ရန္ စီမံထား၏)

တြယ္ခ်ိတ္ (အထူးအေရာင္းရဆံုးပစၥည္း၊ အ၀တ္အစားအသစ္ေတြ ၀ယ္မ၀တ္ၾကဘူး။ အေဟာင္းကို အဲဒါေတြအားကိုးနဲ႔ ဖာေထးသံုးတာ)

အပ္ခ်ည္လံုး (အေပၚကနဲ႔ သေဘာတရားအတူတူ)

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ (ႏိုင္ငံေတာ္ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ကမၻာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ ေခတ္မွီနည္းသံုးၿပီး ထုတ္လုပ္ေန)

သားေရကြင္း (မုန္႔ဟင္းခါး၊ ငပိ၊ င႐ုတ္မွဳန္႔မ်ားႏွင့္ အသုပ္စံုမ်ား ပက္ကင္ထုပ္ရာတြင္ မေလလြင့္ေစဘဲ စနစ္တက်ရွိေစရန္)

အိမ္သာသံုးစကၠဴ (လွ်ပ္စစ္အား အသံုးမ်ားလြန္း၍၊ ေရမတင္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူလူထုအတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိ)
ႏွင့္ .. အျခားေသာ အဆင့္ျမင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆိုပါေတာ့။

ဆရာ၀န္ ပညာေတြကိုသင္ ေခတ္ေရာေရွးမီ သမားေက်ာ္မ်ားပင္
လူထုကိုကိုယ္နဲ႔ထပ္တူ ခ်စ္ခင္ရင္၀ယ္သား
ညႊန္ၾကား ညႊန္ၾကား
သန္ထြားက်န္းမာႀကံ့ခိုင္အားအင္
ကေလးေလးေတြ ပညာရရွိဖို႔ေတာ့ ဘမိပံုသြင္ အာစရိေတြပင္ ..

သမားေတာ္ႀကီးဇီ၀ကလို ပုဂၢိလ္ေတြ ေပါမ်ားပါတယ္။ ေဆး႐ံုမွာ တစ္ခုခုခြဲစိပ္ဖို႔အတြက္ (ကန္ေတာ့ပါ) အေမႊးေလးရိတ္ဖို႔ေတာင္ ကြမ္း ယာဆိုင္က ဘရိတ္ဓါး ေျပး၀ယ္ရပါတယ္။ (A ပိုး B ပိုး ကူးကုန္မွာစိုးလို႔ ေနမွာေပါ့ေနာ္၊ ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကိုယ္ဆိုေတာ့ ေဘးကင္းတာေပါ့)။ ကေလးေလးေတြ မနက္ေစာေစာ မထလို႔ မိဘကဆူပူႀကိမ္းေမာင္းေနပါတယ္။ ေက်ာင္းမတက္ခင္ က်ဴရွင္အမွီ ေရာက္ေအာင္ပါ။

သီခ်င္းကိုသာ Open Source လုပ္ခြင့္ရရင္ ထပ္ျဖည့္ခ်င္တာေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ။ တံတားေဖါက္တာေတြ ဆည္ေဆာက္တာေတြေပါ့။ တံတားတစ္ခုၿပီးလို႔ ဖြင့္ၿပီးလို႔ လပိုင္းေလးမွာတင္ အသြားအလာမ်ားလို႔ တံတားႀကီးချမာ ခါးေညာင္းသြားတဲ့အတြက္ အႏွိပ္သည္ ေခၚႏွိပ္ ရေလာက္ေအာင္ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာတာေတြ။ (လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တယ္။ လူတိုင္း ကား၀ယ္စီးႏိုင္ၿပီး အားအားေန ခရီးထြက္ႏိုင္ၾကလြန္းေတာ့လည္း လမ္းေတြ၊ တံတားေတြက အပ်က္အစီးရွိကုန္ၾကတာပါ။)

ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ တခမ္းတနား ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးေတြနဲ႔ ” ေငြေပးရန္မလိုပါ ” လို႔ ေရးထားတာေတြ။ အဲဒါဟာ ဥပေဒအတိုင္းပါဘဲ။ ေငြေပးရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ရန္မလိုတတ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ရွိလူသားေတြအေၾကာင္းေပါ့။

အပိုဆာဒါးေတြနဲ႔ မလိုအပ္ပဲ ရွည္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္ပါၿပီ။ လူခြ်န္လူေကာင္းေတြ တိုင္းျပည္က ထြက္မေျပးခ်င္ပဲ ကုပ္ကပ္ၿပီး ေတာ့ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားအတြက္ အမွန္အကန္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မဲ့အခ်ိန္ကို တကယ္ျမင္ေတြ႕လိုလွပါၿပီ။

ဗမာလူခြ်န္လူေကာင္းေတြ ေပါမ်ားလွပါဘိ (ကမၻာအရပ္ရပ္မွာေပါ့)

ဗမာလူခြ်န္လူေကာင္းေတြ တေျဖးေျဖးနဲ႔ရွားပါးသြားၿပီထင့္။ ( ဒို႔တိုင္းျပည္မွာေလ …..)

From:http://chitwaiyam.blogspot.com